СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЕ

Претплата за интернет пристап до електронското издание за тековната година на службеното гласило Службен весник на РСМ:

цената изнесува 7.000,00 денари по корисник.

Претплати се преку интернет

или преземи PDF формулар за претплата на електронското издание за 2019 година.