Инсталација на Кориснички Сертификат Реиздавање на Кориснички Сертификат

Доколку имате технички проблеми и ви е потребна помош, Ве молиме да ја инсталирате апликацијата за техничка поддршка -Teamviewer верзија 11. Истата може да ја преземете на следниов линк: Teamviewer 11

Драјвер за работа на Gemalto .Net Токен за 32-битен Windows:
IDGo800_Minidriver_32.msi

Драјвер за работа на Gemalto .Net Токен за 64-битен Windows:
IDGo800_Minidriver_64.msi