Службен весник на РСМ

Претплатете се на печатеното издание на Службен весник на Република Северна Македонија.

  • годишната претплата изнесува 10.100,00 денари
  • месечната претплата изнесува 1.000,00 денари
Претплати се преку интернет

или преземи PDF формулар за претплата на печатеното издание.