(29.1.2020)
 СООПШТЕНИЕ

Од утре, 30 јануари 2020 година, шалтерот за објави во службеното гласило „Службен весник на РСМ“ од зградата на Младинскиот културен центар, ќе биде преселен во Инфоцентарот на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, во Порта Буњаковец.

Од утре, 30 јануари 2020 година, оваа услуга, објава во огласниот дел на службеното гласило, „Службен весник на РСМ“, граѓаните и правните лица ќе можат да ја реализираат само на шалтерот кој ќе биде сместен во просториите на Инфоцентарот на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, кој се наоѓа во Порта Буњаковец, на бул. Партизански одреди број 23.

ЈП Службен весник на РСМ
Скопје