(15.1.2019)

СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ

(20.12.2018)

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

(14.12.2018)

ИНТЕРВЈУ ЗА МИА НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МАРТИН КОСТОВСКИ

(07.05.2018)

ПРОМОВИРАН УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО БРАЈОВА АЗБУКА

(06.02.2018)

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ И ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ОД СКОПЈЕ

 (04.04.2017)

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ЗАЈАКНУВА МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА

 (22.03.2017)

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ПРЕТСТАВИ ЕЛЕКТРОНСКАТА БАЗА НА ПРОПИСИ ВО РМ, ПРЕД КОМПАНИИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ОД ОПШТИНИТЕ ВЕЛЕС, ЧАШКА И ГРАДСКО

(01.02.2017)

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ И СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

 (19.10.2015)

ВИРТУЕЛНА  БИБЛИОТЕКА со Е-КНИГА


(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 
(04.09.2014)

СКРАТЕНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОДЈАВА НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ

(19.06.2014)

ПОВТОРНО ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА ГОДИНЕШНИВЕ  СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ ВО ОХРИД 

(01.04.2014)

ОД 1 АПРИЛ, ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО МВР ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ

(20.03.2014)

СО ПОЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА ПОБРЗО ДО НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

(17.02.2014)

ГЛАСИЛОТО Е ВИСТИНСКА ИСТОРИСКА И ЈАЗИЧНА РИЗНИЦА

 (27.12.2013)

ДА СОЗДАДЕМЕ ОДГОВОРНИ МЛАДИ ЛУЃЕ КОИ ГРАДАТ ОДГОВОРНО ОПШТЕСТВО

(29.11.2013)

ИНТЕРВЈУ НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МИА

(13.03.2013)

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 (28.02.2013)

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАПОЧНА СО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ: ИЗРАБОТКА НА РЕДАКЦИСКИ ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Електронската база на прописи“ со целокупната важечка регулатива во Република Македонија се базира на автентични, изворни податоци за законите и за другите прописи и акти, а од неодамна започна да се надополнува со редакциски пречистени текстови на важечките закони во Република Македонија. 

(13.11.2012)

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ, ДОБИТНИК НА ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ „13 НОЕМВРИ“

(10.11.2012)

БЛАГОДАРНИЦА ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ОД НОТАРИТЕ НА РМ

(11.05.2012)

ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ – НОВ ПРОЕКТ

ЈП „Службен весник на РМ“ на прес конференција, одржана на 11.05.2012 година на јавноста и го претстави својот најнов проект...

(11.05.2012) 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ И КОМОРАТА НА АДВОКАТИТЕ НА РМ ЈА ПОТВРДИЈА СВОЈАТА СОРАБОТКА

(11.04.2012)

ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ, ЗА НЕВАЖЕЧКИ, МОЖАТ ДА СЕ ОГЛАСУВААТ И СВИДЕТЕЛСТВА, ИНДЕКСИ, УВЕРЕНИЈА, ДИПЛОМИ И ЛЕГИТИМАЦИИ.

(30.03.2012)

ВРАЧЕНА БЛАГОДАРНИЦА НА АДВОКАТОТ ЈОВЕВ

ЈП Службен весник на РМ, во името на многу генерации, кои до ден денес го граделе овој бренд, за укажаната доверба и за долгогодишната соработка...

(22.11.2011)

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

(16.11.2011)

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ И НОТАРСКАТА КОМОРА НА РМ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

(13.09.2011)

ВИРТУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА СО НОТАРИТЕ И СО ИЗВРШИТЕЛИТЕ

ЈП Службен весник на РМ успешно продолжува да го надградува својот пионерски пат...

(15-17.09.2011 - РИГА, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА)

ОСМА СРЕДБА НА СЛУЖБЕНИТЕ ВЕСНИЦИ ОД ЕВРОПА

Во рамките на Европскиот форум на Службените весници, официјалните издавачи на Службените весници од Европа...

(05.05.2011)

НОВИНИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ И УСЛУГИ ПРЕКУ Е-ТРГОВИЈА

2011.04.09

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО НАПАДИТЕ ОД СРД

Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија деновиве е под силен притисок и неосновани напади...

(02.11.2011)

ПРОМОВИРАН ПРОЕКТ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА СЛУЖБЕНИТЕ ВЕСНИЦИ ИЗДАДЕНИ ВО ПЕРИОД ОД 1945 ДО 2010 ГОДИНА

Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија како институција од јавен интерес...